بخشنامه – شماره : “248.1401.1280936”

تا برقراری مجدد سرویس پایدار سامانه بهین یاب ، انجام امور مرتبط با صدور مجوز استفاده از تسهیلات ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی ، صدور معافیت ماده ۳۹ قانون آحکام دائمی و تسهیلات مندرجات ذیل یاداشت فصول و تسهیلات بند چ ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید و .. اقدام بر اساس مکاتبات مقام های مجاز صادرکننده استانی وزارت صمت بلامانع است

بخشنامه عوارض صادراتی- خروج موقت تریلر- عوارض صادراتی- کاهش حقوق گمرکی- قانون مدیریت بحران- فلزات گران بها- سامانه بهین یاب- مالیات بر ارزش افزوده- بخشنامه گمرکی- مهلت توقف
×

 

سلام"

× سلام چطور میتونیم کمکتون کنیم؟