بخشنامه – شماره : “221.1401.1072780”

مهلت توقف و نگهداری کالاهای وارده به( اماکن گمرکی) گمرکات مستقر در قلمرو گمرکی مطابق با ماده ۲۴ قانون امور گمرکی تعیین می گردد.

بخشنامه عوارض صادراتی- خروج موقت تریلر- عوارض صادراتی- کاهش حقوق گمرکی- قانون مدیریت بحران- فلزات گران بها- سامانه بهین یاب- مالیات بر ارزش افزوده- بخشنامه گمرکی- مهلت توقف
×

 

سلام"

× سلام چطور میتونیم کمکتون کنیم؟