“شماره بخشنامه”

“274.1401.1439237”

در خصوص اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران و اعلام فهرست مواد خطرناک به وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی

بخشنامه عوارض صادراتی- خروج موقت تریلر- عوارض صادراتی- کاهش حقوق گمرکی- قانون مدیریت بحران- فلزات گران بها- سامانه بهین یاب- مالیات بر ارزش افزوده- بخشنامه گمرکی- مهلت توقف
×

 

سلام"

× سلام چطور میتونیم کمکتون کنیم؟