بخشنامه – شماره : ” 107.1402.1128290 “اعلام میزان تضمین لازم جهت کالاهای مرجوعی از گمرکات داخلی به تفکیک کالاهای مجاز ، مجاز مشروط و ممنوع – مرجوع نمودن کالاهای ممنوع یا گروه کالایی چهار و کالاهایی که موفق به اخذ مجوزهای قانونی در زمان ترخیص نشده اند یا تاریخ انقضاء آنها سپری شده است به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز نمی باشد

ارسال دیدگاه

×

 

سلام"

× سلام چطور میتونیم کمکتون کنیم؟