بخشنامه – شماره : “117.1402.1203196 “ابلاغ تصویب نامه هیات وزیراندرخصوص الحاق یک تبصره به بند ۱ تصویبنامه موضوع تعیین اصلاحات تعرفه ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و وارداتاصلاح سود بازرگانی ردیف های ۲۱ تا ۲۵ و ۴۳ تا ۴۷ جدول پیوست از ابتدای سال ۱۴۰۲ لازم الاجرا می باشد.

ارسال دیدگاه

×

 

سلام"

× سلام چطور میتونیم کمکتون کنیم؟