بخشنامه – شماره : “124.1402.1313628 “رفع ابهام در خصوص نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت پیرامون ویرایش ، تمدید یا ثبت سفارش کامیونهای کشنده دارای قبض انبار قبل از 1402/5/28 و معتبر و جاری بودن بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور

ارسال دیدگاه

×

 

سلام"

× سلام چطور میتونیم کمکتون کنیم؟