بخشنامه – شماره : “164.1402.1687058 “تفویض اختیار ورود موقت و تمدید کانتینر خالی متعلق به شرکت های حمل و نقل بین المللی بمدت یک سال و تمدید طی دوره‌های یک ساله و حداکثر بمدت سه سال

ارسال دیدگاه

×

 

سلام"

× سلام چطور میتونیم کمکتون کنیم؟