تایید اعتبار ثبت سفارش الزامی شد.1

ابلاغ نامه دفتر مقررات صادرات و واردات مینی بر لزوم معتبر بودن ثبت سفارش در هنگام اظهار کالا در گمرکات اجرایی (بند پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ( ٢) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره های ذیل آن مبنی بر” تلقی قاچاق برای مصادیق اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب “و اینکه طبق مفاد تبصره ٣ ذیل ماده ٤٠ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص کالا بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش را صرفاً در صورتی که ثبت سفارش در زمان اظهار کالا معتبر باشد، مجاز دانسته است. لذا به گمرکات اجرایی موکداً ابلاغ گردد از پذیرش اظهار کالاها که در زمان اظهار دارای ثبت سفارش منقضی یا باطل شده می باشند، خودداری بعمل آورند. پ.ن : با این وجود هیچ کالایی مجاز تلقی نمی شود و همه کالاها مجاز مشروط تلقی می شوند. اعتبار ثبت سفارش
اشتراک گذاری

ارسال دیدگاه

×

 

سلام"

× سلام چطور میتونیم کمکتون کنیم؟