کالایی متروکه چیست؟

کالایی متروکه:

  • کالایی متروکه محسوب می شود که، از مدت زمانی که در قبض انبار مشخص شده و حدودا ۹۰ روز است بیشتر در انبار مانده باشد که در این صورت آن محموله به حالت تعلیق و مدتی بعد به تصرف گمرک و دولت در می آید.
  • در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا (شرکتهای حمل ‌و نقل در مورد کالای عبوری) و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
  • چنانچه ظرف یک‌ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می‌شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل‌گیرنده و گمرک قابل تمدید است.
  • در محموله های هوایی مهلت متروکه شدم کالا ۷۰ روز از تاریخ ورود کالا به گمرک است.
  • تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد – نکته چهارم
در مورد متروکه شدن کالاها تفاوتی بین کالاهای وارداتی و صادراتی اعم از قطعی و موقت وجود ندارد.
  • تعیین مهلت توقف کالا در مناطق_آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است.
 

ارسال دیدگاه

×

 

سلام"

× سلام چطور میتونیم کمکتون کنیم؟